Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskning och utbildning

Forskningen inom centrumet bedrivs inom två större områden, Prehospital vård vid komplexa skadeområden och Traumatologi. Varje område har FoU-projekt och utbildningar knutna till sig.

Här följer några exempel inom - Prehospital vård vid komplexa skadeområden:

 • Prehospital monitorering under pågående resuscitering
  2016- pg
  Frågeställning: Kan cirkulationsmonitorering som används rutinmässigt inhospitalt även användas prehospitalt för att värdera central och cerebral cirkulation under pågående hjärtlungräddning (HLR)?
  Forskargrupp: Peter Lundgren (peter.lundgren@vgregion.se), MD
  Hjärtintensivstation, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Göteborg
 • Skydd mot kyla
  2012-2017
  Frågeställning: Har svensk prehospital sjukvård beredskap för att kunna hantera skydd mot kyla vid vardagsolyckor och vid masskadesituationer i kall miljö?
  Forskargrupp: Peter Lundgren (peter.lundgren@vgregion.se), MD
  Hjärtintensivstation, Sahlgrenska universitetssjukhuset; Göteborg
 • Prehospital blodtransfusion
  2017 pg
  Frågeställning: Vilken typ av prehospital transfusion leder till förbättrat utfall för patienter med stor blödning?
  Forskargrupp: José-Gabriel Sato Folatre (jose-gabriel.sato.folatre@vgregion.se), MD, Birgitta Romlin, MD, PhD
  Per Arnell, MD, Sven-Erik Ricksten, MD, PhD, Professor
  Göran Sandström, MD, PhD
  Sahlgrenska akademin, Inst för kliniska vetenskaper
 • Katastrofberedskap i Ukraina
  2015-2019
  Frågeställning: Vilken effekt har utbildningsinsatser av olika aktörer för katastrof- och krisberedskap i Ukraina?
  Forskargrupp: Amir Khorram-Manesh, MD, PhD, docent
  Sahlgrenska akademin, Inst f kliniska vetenskaper
 • Medicinska händelser under (halv)maraton – betydelsen av externa riskfaktorer  
  2016 pg
   Frågeställning: Kan risk för medicinska händelser under långdistanslopp predikteras baserad på externa faktorer?
  Forskargrupp: Erik Carlström (eric.carlstrom@gu.se), PhD, professor
  Sahlgrenska akademin, Carita Gelang (carita.gelang@vgregion.se), RN
  VG Region, ESB, Mats Börjesson, professor (Sahlgrenska universitetssjukhus), Sofia Thorsson, professor (Geovetarcentrum, Göteborgs universitet), Finn Nilsson, docent (crowd control, Karlstads universitet), Amir Khorram-Manesh, docent, MD, PhD, docent
  Sahlgrenska akademin, Inst f kliniska vetenskaper
 • Triage vid civilmilitär samverkan
  2015 pg
  Frågeställning:Vilka triagemodell lämpar sig för civilmilitär triage?
  Forskargrupp:
  Eric Carlström, professor Sahlgrenska akademin
  Amir Khorram-Manesh, docent, MD, PhD, docent

Här följer några exempel inom - Traumatologi:

 • Neuroprotektiv effekt av dexmedetomidine (Dexdor) vid partiell och intermittent aortaocklusion
  2018 pg
  Frågedställning:
  Vilken effekt har partiell och intermittent aortaocklusion (t ex med aortaballong) på lungor, hjärna, ryggmärg, njurar och mag-tarm-kanalen avseende cirkulatorisk och metabol påverkan?
  Har dexmedetomidine (Dexdor) en neuroprotektiv effekt vid aortaocklusion?
  Forskargrupp:
  Mikael Öman (mikael.oman@mil.se), MD, PhD, docent
  FömedC, Fältsjukhuset, Göteborg
 • Svensk kirurgisk beredskap i kris och krig
  2018 pg
  Frågeställning:
  Är svenska sjukhus förberedda för ett större volym av skadade?
  Forskargrupp:
  Magnus Blimark (magnus.blimark@gu.se), MD
  Per Örtenwall (per.ortenwall@gu.se), MD, PhD, professor
  Hans Lönroth (hans.lonroth@gu.se), MD, PhD, professor
  Yohan Robinson (yohan.robinson@gu.se), MD, PhD, MBA, docent
  Sahlgrenska akademin, Inst för kliniska vetenskaper
 • Simulering eller fullskalig övning med skademarkörer – övningen Liv i Västra Götalandsregionen
  2018 pg
  Frågeställning: Kan simulering med skadekort ersätta fullskaliga övningar med skademarkörer?
  Forskargrupp: Sebastian Karlsson, MK, Per Örtenwall (per.ortenwall@gu.se), MD, PhD, professor Yohan Robinson (yohan.robinson@gu.se), MD, PhD, MBA, docent Sahlgrenska akademin, Inst f kliniska vetenskaper
 • Prediktiva faktorer för ersättning av blodkomponenter och för kirurgisk intervention vid massiv blödning
  2015 pg
  Frågeställning: Vilka faktorer är prediktiva för effekt av helblodtransfusion, embolisering, och kirurgisk behandling vid massiv blödning?
  Forskargrupp:Mikael Öman (mikael.oman@mil.se) Försvarsmedicincentrum, fältsjukhuset
 • Videoanalys av traumateam
  2018 pg
  Frågeställning: Kan traumateamets effektivitet förbättras genom video-assisterad feedback?
  Forskargrupp: Mikael Öman (mikael.oman@mil.se) Försvarsmedicincentrum, fältsjukhuset

Utbildning

Kvalitetssäkring vid Göteborgs universitet
KcKm följer Göteborgs universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningen.

Följande åtta kriterier bör följas av utbildningsaktiviteter:

 • Att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och examensmål
 • Att undervisningen sätter studenternas lärande i centrum
 • Att undervisningens innehåll och form vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet
 • Att antalet lärare står i proportion till utbildningens omfattning och innehåll samt att de har aktuell och adekvat ämnesmässig, högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kompetens
 • Att utbildningen är relevant för studenternas och samhällets behov
 • Att studenterna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
 • Att en för alla studenter tillgänglig och ändamålsenlig studie- och lärmiljö föreligger
 • Att kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen genomförs
   

För att kunna skapa jämförbara utvärderingsresultat används Göteborgs universitetets verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet och verktyget för inventering och utveckling av forskarutbildningskvalitet . Dessa redovisas i årsrapporten under kvalitetsrapporteringen.

Var 3:e år (2023, 2026, 2029, 2032) genomförs en extern utbildningsgranskning där externa granskare genomför en revision av utbildningsverksamheten.
 

 

Aktuella disputationer 2019


Surgical management of rib fractures following trauma

Eva-Corina Caragounis
Disputerade:
2019-05-03
Huvudhandledare:
Hans Granhed
Bihandledare:
Monika Fagevik Olsén
Opponent: Louis Riddez, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Betygsnämnd: Kai Knudsen, Anders Jeppsson och Mikael Öman

Länk till avhandlingen och kort sammanfattning finns på Eva-Corinas profilsida


 

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2019-05-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?