Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kliniska forskningsområden

SSORG har två huvudinriktningar i sin forskning:

  • Minimalinvasiv kirurgi inklusive förbättrad återhämtning
  • Kolorektalcancer och analcancer

Exempel på forskningsprojekt involverar

COLOR II
Randomiserad, kontrollerad, intrnationell multicenterstudie av laparoskopisk jämfört med öppen operation på grund av ändtarmscancer. Ansvar för Skandinavien samt för livskvalitet och hälsoekonomi-delstudierna.

LAPPRO
Prospektiv, jämförande, kontrollerad, multicenter studie av rootassisterad laparoskopisk och öppen retropubisk radikal prostatektomi på grund av prostatacancer.

APER - Abdomino Perineal Extralevator Resection
Registerbaserad nationell studie av onkologiskt och funktionellt utfall samt av hälsa och livskvalitet efter borttagande av hela ändtarmen och anläggande av stomi på grund av ändtarmscancer

DILALA - LAparoscopic LAvage vs resection (Hartman procedure) for acute DIverticulitis with peritonitis
Prospektiv, öppen, randomiserad kontrollerad multicenter studie där laparoskopisk lavage (sköljning) jämfördes med borttagande av tjocktarm med anläggande av stomi vid varig bukhinneinflammation på grund av brusten tarmsficka.

EASY - EArly closure of temporary ileoStomY
Randomiserad, öppen, kontrollerad studie av tidig återkoppling av tarmkontinuiteten efter tillfällig avlastande loop-ileostomi vid operation av ändtarmscancer jämfört med återkoppling efter minst 3 månader,

PhysSURG
Tre randomiserade, kontrollerade, multicenterstudier där effekten på återhämtning av systematisk träning I samband med planerad operation för tarm-ochändtarmscancer (C), bröstcancer (B) respektive obestitas (PABOS) studeras.

LapLAV
Registerbaserad, nationell studie av implementering av laparoskopisk lavage vid varig peritonit på grund av brusten tarmficka, med värdering av utfall som risk för ytterligare operation, funktionellt resultat samt livskvalitet.

ANCA
Registerbaserad nationell studie om livskvalitet och onkologiskt utfall hos patienter som behandlats för analcancer.

QoLiRECT
Prospektiv internationell multicenterstudie kopplad till det nationella kvalitetsregistret för ändtarmscancer med prospektiv registrering av livskvalitet och funktionspåverkan hos patienter som diagnosticerats med ändtarmscancer. Uppföljning i fem år.

QoLiCOL
Prospektiv nationell multicenterstudie kopplad till det nationella kvalitetsregistret för tjocktarmscancer med prospektiv registrering av livskvalitet och funktionspåverkan hos patienter som diagnosticerats med tjocktarmscancer. Uppföljning i tre år.

Stoma-Const
Randomiserad multicenterstudie som randomiserar mellan tre olika tekniker vid konstruktion av en tjocktarmsstomi. Målvariabel är stomibråck vid ett år.

Inter-COL – intervjustudie om anastomosinsufficiens
En kvalitativ djupintervjustudie om patienters upplevelse av en allvarlig komplikation efter tjock- och ändtarmscancer. Studien kommer att identifiera viktiga faktorer att beakta vid behandlingen av svåra komplikationer.

Säkerhet och kvalitet på operation
Säkerhetsklimatet och arbetsmiljön i stort på operationsavdelningen är av yttersta vikt för att göra det bästa för patienten. Gruppen studerar hur arbetsmiljö och säkerhet på operationsavdelningen med målet att förbättra teamarbetet och därmed också förbättra våra kirurgiska resultat.

Quality of life and health in a sample of the Swedish general population
En studie i syfte att kunna jämföra förekomst samt frekvens, tidsutdräkt och svårighetsgrad av till exempel stressymtom hos patienter som genomgår behandling för ändtarmscancer eller prostatacancer.

SMOP – Social media on prescription?

Randomiserad studie för att studera vad sociala medier, i form av en digital hälsoplattform, har för betydelse för patientens upplevelse, välbefinnande och återhämtning under behandling av tjock- eller ändtarmscancer.

WoW - Watch and Wait: Clinical complete response after (chemo)radiotherapy in advanced rectal cancer
En klinisk studie om icke operativ behandling vid ändtarmscancer efter strål- och cellgiftsbehandling.

INFOM – Infomottagningen

En utforskande studie kring patientens upplevelse av att delta i gruppmottagning innan operation för tjock- och ändtarmscancer.

För mer detaljerad information kring studierna besök Scandinavian Surgical Outcome Research Group  

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2019-10-24
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?