Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Medarbetare SOL

Professor Bengt Gustavsson har varit ansvarig för SOL( tidigare Kirurg Onkologiska laboratoriet) sedan det etablerades på Östra sjukhuset 1979. Ackrediterad kolorektalkirurg, och har varit verksam både som verksamhetschef och divisionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Efter avhandlingsarbetet som fokuserade på farmakokinetik och farmakodynamik av de fluorinerade pyrimidinerna startades ett samarbete med University of Southern California USA. Tillsammans med medarbetare till professor Charles Heidelberger som uppfann 5-Fluoruracil, har SOL utvecklat internationellt erkänd kunskap inom folatforskning vid kolorektal cancer.
Bengt har under åren varit drivande i att utveckla nätverk såväl nationellt som internationellt för kolorektal forskning samt varit involverad i utvecklandet av såväl läkemedel som medicintekniska produkter.

Dr Göran Carlsson MD, PhD, överläkare i kirurgi. Disputerad i Lund 1982. Arbetat med kirurgi och cytostatikaterapi för kolorektalcancer sedan 1978, först i Lund och är sedan 1987 på Östra sjukhuset. Medverkat i stort antal läkemedelsprövningar rörande kolorektal cancer. Fram till 2010 varit medicinskt ansvarig för cytostatikamottagning på Östra sjukhuset. Efter att onkologiska kliniken tagit över ansvaret för cytostatikamottagningen arbetat som onkolog på heltid. Forskningintresse: translational research rörande adjuvant och palliativ behandling av kolorektal cancer.
 

Dr Elinor Bexe Lindskog MD, PhD, är specialistläkare i kirurgi vid kolorektalsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ Östra. Disputerade 2014 på avhandlingen ”Experimental and population-based studies on colorectal cancer – Thymidine phosphorylase as a potential biomarker”. Forskar främst på prognostiska och prediktiva faktorer vid kolorektal cancer. Ansvarig klinisk prövare för läkemedelsstudier och kliniskt ansvarig för SPECTAcolor – EORTC Colorectal Cancer Screening Platform.
 

Dr David Ljungman MD, PhD, är överläkare i kolorektal kirurgi och kirurgisk onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Disputerat på bukspottkörtelcancer och hälsoekonomi och nuvarande forskning involverar kirurgisk onkologi och stärkande av kirurgiska sjukvårdssystem samt hälsoekonomi. Kliniskt ansvarig för SPECTAColor och nationellt register för peritoneal metastaskirurgi och HIPEC. Är för närvarande Paul Farmer Global Surgery Research Fellow vid Harvard Medical School.

Dr Helena Taflin MD. PhD, överläkare i kirurgi vid Transplantationscentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Disputerat 2014 på avhandlingen ” Folate metabolism in colorectal cancer”.
Forskar primärt på levermetastasering, framför allt från kolorektal cancer, samt folatmetabolism i samband med onkologisk behandling med fluorinerade pyrimidiner. 
Ansvarig prövare i flera läkemedelsstudier.

 

Docent Yvonne Wettergren, har arbetat som forskare vid SOL sedan 1996. Hon har lång erfarenhet av projektledning och organisation och är vetenskaplig ledare av flera pågående forskningsprojekt. Hennes huvudsakliga intressen är studier av mikrobiotans påverkan på DNA-förändringar hos patienter med koloncancer och adenom, samt identifiering av prognostiska, prediktiva och toxicitetsmarkörer vid kolorektal cancer. Hon handleder masterstudenter, forskarstudenter och postdocs. Hon är medlem av Nordic Biobank Network (NBN) och det internationella ONCOSafe konsortiet samt är ledamot i etikprövningsnämnden i Göteborg.
 

Hillevi Björkqvist, leg sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Även utbildad inom klinisk prövning och har diplomerats i klinisk prövning. Arbetar som forskningssjuksköterska på verksamhetsområde kirurgi område Östra.

 

 

 

Jaqueline Flach, har en magisterexamen i molekylärbiologi och har jobbat på SOL sedan 2001 som laboratorieassistent. Jobbar med tekniker som real-tids PCR, pyrosekvensering och laser-assisterad mikrodissektion.

 

 

 

Ann-Louise Helminen, forskningssjuksköterska, specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad och har även gått utbildningar inom GCP. Arbetar med kliniska läkemedelsprövningar och akademiska studier.

 

 

 
 

Lena Munro, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologi. GCP utbildning. Arbetar som forskningssjuksköterska och har stor erfarenhet av kliniska läkemedelsprövningar och akademiska studier. Ansvarar för att söka fram data till den kliniska databasen.

 

 

 

Elisabeth Odin, forsknings lab.ass, biokemist och har under mer än 30 år fokuserat på forskning om folatmetabolismen och verkningsmekanismer av fluorerade pyrimidiner. Hon har bl.a. utvecklat metoder för att med hjälp av LC-MS/MS bestämma plasma och vävnadskoncentrationer av folater och andra metaboliter som har betydelse vid behandling av patienter med kolorektal cancer.
 
 

Marianne Åkerström, anställd på Göteborgs Universitet oktober 1979 och kom till SOL april 1999. Kandidatexamen i kemi och arbetar som laboratorieassistent bl.a. med att preparera g-DNA, analysera plasma, saliv och urin på HPLC och ta hand om inkommande prover från operationer, studier och utifrån. Sköter också registreringen och uppmärkningen av prover till biobanken och registrerar alla uppgifter i vår kliniska databas.

 

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2017-02-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?