Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Eva Angenete

Universitetslektor, adjungerad

Eva Angenete
Universitetslektor, adjungerad
Akademisk grad: Docent,
eva.angenete@gu.se
0760-514441

Postadress: Sahlgrenska universitetssjukhuset, 41345 Göteborg
Besöksadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Journalvägen 14a , 41650 Göteborg


Avd för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Besöksadress: Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg

Om Eva Angenete

Docent i kirurgi och avdelningschef för avdelningen för kirurgi

Forskningsområden: Kolorektalcancer och analcancer. Fokus på kirurgisk behandling, livskvalitet och hälsoekonomi.

Kliniskt arbetar Eva Angenete som kolorektalkirurg med fokus på avancerad kolorektalcancer, analcancer samt minimalinvasiva metoder. Hon har tillsammans med sina kollegor introducerat den nya tekniken transanal TME i Sverige (en ny metod för att förenkla låga anastomoser på bäckenbotten vid rektalkirurgi).

Forskningsmiljö

Eva Angenete arbetar i en forskargrupp där samtliga kliniska studier genomförs inom ett nätverk av skandinaviska akademiska kirurger (SSORG - The Scandinavian Surgical Outcomes Research Group). Hon har varit del av nätverket sedan start 2009. Nätverket består av sju sjukhus i Danmark och Sverige med ett befolkningsunderlag på 3 miljoner. Samtidigt deltar flera andra sjukhus i studierna. Målet är att uppnå kort inklusionstid, och därmed ha bättre kontroll över olika störfaktorer. Genom väl utarbetade rutiner säkerställs också en god extern validitet.

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer står för nästan 10 % av alla maligna tumörer i Sverige, och drabbar mer än 6000 individer årligen. Analcancer är mer ovanligt, med ungefär 120 fall per år i Sverige. Under senare år har återfallen i tjock- och ändtarmscancer minskat och överlevnaden förbättrats. Detta anses bero på förbättrad diagnostik, kirurgisk teknik samt tilläggsbehandlingar såsom kemoterapi och strålning samt multidisciplinärt teamarbete. Det finns trots detta utrymme för förbättringar, då komplikationer efter kirurgisk behandling drabbar 26-35% av patienterna. Många patienter har också en påverkad livskvalitet efter kirurgi och behandling och det har först på senare år uppmärksammats.
Målet med detta forskningsprogram är att utvärdera nuvarande metoder, utveckla nya metoder samt identifiera det som patienterna behöver ha stöd och hjälp med före, under och efter behandlingarna. Syftet är att skapa bättre vård för en mycket stor patientgrupp under lång tid framöver genom att detaljerat studera kirurgisk och onkologiskt vård och behandling.
 

Några pågående projekt

 1. Tarmskarven vid tjock- och ändtarmscancer - ColoREG och ANASU 
  Vid kirurgi för tjock- och ändtarmscancer skapas ofta en sammankoppling mellan tarmarna, en så kallad anastomos. Läckage i anastomosen (anastomosinsufficiens) är ett känt allvarligt problem som inträffar i upp till 5-10% efter alla operationer och det är vanligare efter ändtarmscancerkirurgi. Genom registerstudier, mindre kohortstudier samt livskvalitetstudier kommer man att identifiera riskfaktorer, värdera diagnostik samt patienternas upplevelser.
 2. En temporär avlastande stomi vid ändtarmscancer - EASY och LIV-studierna
  För att minska konsekvenserna vid anastomosläckage kan patienten få en avlastande loopileostomi. Genom flera kohortstudier har gruppen utvärderat konsekvenserna av en loopileostomi och en randomiserad skandinavisk studie kommer att belysa möjligheterna till att lägga ner stomin tidigt postoperativt. Målet är att minska totala antalet komplikationer i samband med kirurgin och det postoperativa förloppet.
 3. Komplikationer vid tjocktarmsstomier - Stoma-Const
  En permanent eller tillfällig tjocktarmsstomi kan bli nödvändig för patienter med tjock- och ändtarmscancer. En välfungerande kolostomi behöver inte påverka patienternas livskvalitet negativt, men komplikationsfrekvensen är avsevärd. En vanlig (20-70%) komplikation är stomibråck. I en randomiserad skandinavisk studie studerars stomikonstruktion. Gruppen utför också en kohortstudie för att utvärdera hur en kolostomi ska konstrueras för att minimera stomirelaterade komplikationer. Målet är att konstruera den perfekta stomin för varje enskild patient.
 4. Livskvalitet vid tjock- och ändtarmcancer - QoLiRECT och QoLiCOL
  Efter behandling för tjock- och ändtarmscancer finns en risk för påverkad tarm-, urin och sexuell funktion. Detta kan bero på tilläggsbehandlingar, kirurgiska rekonstruktioner eller extensiv kirurgi. Vissa studier talar för att tarmkontinuitet är bättre än en permanent stomi medan andra pekar på motsatsen. Två stora longitudinella kohortstudier undersöker patienternas livskvalitet vid diagnos och under 3-5 år efter diagnos. Syftet är att identifiera förbättringsområden samt belysa patienternas situation.
 5. Livskvalitet vid analcancer - ANCA
  Analcancer behandlas ofta med strålning och cellgifter i kombination. Ibland behövs kirurgi pga uteblivet svar eller återfall. Livskvalitet studeras hos denna patientgrupp med syftet att hitta förbättringsmöjligheter i vården och omhändertagandet.
 6. Säkerhet och kvalitet på operation
  Säkerhetsklimatet och arbetsmiljön i stort på operationsavdelningen är av yttersta vikt för att göra det bästa för patienten. Gruppen studerar hur arbetsmiljö och säkerhet på operationsavdelningen med målet att förbättra teamarbetet och därmed också förbättra våra kirurgiska resultat.
 7. Watch and wait
  Syftet är att studera om man vid ändtarmscancer efter långtids strål- och cellgiftsbehandling kan undvika operation då tumören till synes helt gått tillbaka. Patienterna följs med täta kontroller i tio år, samt svarar på frågeformulär.
 8. SMOP
  En randomiserad studie där vi utvärderar effekten av deltagande i ett internetforum hos patienter drabbade av kolorektalcancer. Målvariabeln är livskvalitet och "self-empowerment".
   

Medarbetare i projekten

Anette Wedin
Carina Rosander
Carolina Ehrencrona
Elisabeth González
Emma Setterberg
Eva Haglind
Hanna Nilsson
Ingrid Höglund-Karlsson
Jane Heath
John Andersson
Kira Bröndrum
Kristoffer Derwinger
Mattias Block

Pågående doktorandprojekt:

Huvudhandledare:

Adiela Correa Marinez
Aron Onerup
Bodil Gessler
Jenifer Park
Sofia Erestam
Sofie Walming

Biträdande handledare:

Jacob Gehrman
Stina Öberg, Köpenhamn Universitet

Några finansiärer av projekten
ALF
FoU Västra Götaland
Göteborgs Läkaresällskap
Cancerfonden
Svenska Läkaresällskapet
HTA-anslag

Websida
Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG, a network of colorectal surgeons with academic interest from six Swedish and four Danish hospitals www.ssorg.net 

orcid.org/0000-0001-9966-4904

Senaste publikationer

Substantial underreporting of anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer in the Swedish Colorectal Cancer Registry
M. Rutegard, D. K. Hultberg, Eva Angenete, M. L. Lydrup
Acta Oncologica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Timely access to care in the treatment of rectal cancer and the effect on quality of life.
Sofie Walming, Mattias Block, David Bock, Eva Angenete
Colorectal disease : the official journal of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Complications and Morbidity associated with Loop Ileostomies in Patients with Ulcerative Colitis.
J Park, Bodil Gessler, Mattias Block, Eva Angenete
Scandinavian journal of surgery : SJS : official organ for the Finnish Surgical Society and the Scandinavian Surgical Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the risk of anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer
D. K. Hultberg, Eva Angenete, M. L. Lydrup, J. Rutegard, P. Matthiessen et al.
European Journal of Surgical Oncology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Pretreatment quality of life in patients with rectal cancer is associated with intrusive thoughts and sense of coherence
Dan Asplund, T. Bisgaard, David Bock, J. Burcharth, Elisabeth Gonzalez et al.
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Diagnosis, treatment, and consequences of anastomotic leakage in colorectal surgery.
Bodil Gessler, Olle Eriksson, Eva Angenete
International journal of colorectal disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Early Closure of a Temporary Ileostomy in Patients With Rectal Cancer: A Multicenter Randomized Controlled Trial.
Anne K Danielsen, Jens E Jansen, David Bock, Stefan Skullman, Anette Wedin et al.
Annals of surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 11 - 20 av 60

2017

Laparoscopic lavage is superior to colon resection for perforated purulent diverticulitis-a meta-analysis.
Eva Angenete, David Bock, Jacob Rosenberg, Eva Haglind
International journal of colorectal disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Reply to Letter: "Laparoscopic Lavage for Patients With Hinchey III".
Eva Angenete, Anders Thornell, Jacob Rosenberg, Eva Haglind
Annals of surgery, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Health economic analysis of costs of laparoscopic and open surgery for rectal cancer within a randomized trial (COLOR II)
Jacob Gehrman, Ingela Björholt, Eva Angenete, John Andersson, Jaap Bonjer et al.
Surgical Endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2016

Self-reported wellbeing and body image after abdominoperineal excision for rectal cancer
Elisabeth Gonzalez, Kajsa Holm, B. Wennstrom, Eva Haglind, Eva Angenete
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Health economic analysis of laparoscopic lavage versus Hartmann's procedure for diverticulitis in the randomized DILALA trial
Jacob Gehrman, Eva Angenete, Ingela Björholt, David Bock, Jacob Rosenberg et al.
British Journal of Surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Is preoperative physical activity related to post surgery recovery? A cohort study of colorectal cancer patients
Aron Onerup, David Bock, Mats Börjesson, Monika Fagevik Olsén, Martin Gellerstedt et al.
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 11 - 20 av 60

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2013-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?