Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Eva Angenete

Professor/överläkare

Eva Angenete
Professor/överläkare
Akademisk grad: Docent,
eva.angenete@gu.se
0760-514441

Postadress: Sahlgrenska universitetssjukhuset, 41345 Göteborg
Besöksadress: Blå stråket 5, vån 3 su/sahlgrenska , 41345 Göteborg


Avd för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Besöksadress: Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg

Om Eva Angenete

Professor i kirurgi med inriktning kolorektalkirurg samt avdelningschef för avdelningen för kirurgi

Forskningsområden: Kolorektalcancer och analcancer. Fokus på kirurgisk behandling, livskvalitet och hälsoekonomi.

Kliniskt arbetar Eva Angenete som kolorektalkirurg med fokus på avancerad kolorektalcancer, analcancer samt minimalinvasiva metoder. 

Forskningsmiljö

Eva Angenete arbetar i en forskargrupp där samtliga kliniska studier genomförs inom ett nätverk av skandinaviska akademiska kirurger (SSORG - The Scandinavian Surgical Outcomes Research Group). Hon har varit del av nätverket sedan start 2009. Nätverket består av sju sjukhus i Danmark och Sverige med ett befolkningsunderlag på 3 miljoner. Samtidigt deltar flera andra sjukhus i studierna. Målet är att uppnå kort inklusionstid, och därmed ha bättre kontroll över olika störfaktorer. Genom väl utarbetade rutiner säkerställs också en god extern validitet.

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer står för nästan 10 % av alla maligna tumörer i Sverige, och drabbar mer än 6000 individer årligen. Analcancer är mer ovanligt, med ungefär 120 fall per år i Sverige. Under senare år har återfallen i tjock- och ändtarmscancer minskat och överlevnaden förbättrats. Detta anses bero på förbättrad diagnostik, kirurgisk teknik samt tilläggsbehandlingar såsom kemoterapi och strålning samt multidisciplinärt teamarbete. Det finns trots detta utrymme för förbättringar, då komplikationer efter kirurgisk behandling drabbar 26-35% av patienterna. Många patienter har också en påverkad livskvalitet efter kirurgi och behandling och det har först på senare år uppmärksammats.
Målet med detta forskningsprogram är att utvärdera nuvarande metoder, utveckla nya metoder samt identifiera det som patienterna behöver ha stöd och hjälp med före, under och efter behandlingarna. Syftet är att skapa bättre vård för en mycket stor patientgrupp under lång tid framöver genom att detaljerat studera kirurgisk och onkologiskt vård och behandling.
 

Några pågående projekt

 1. En temporär avlastande stomi vid ändtarmscancer - EASY och LIV-studierna
  För att minska konsekvenserna vid anastomosläckage kan patienten få en avlastande loopileostomi. Genom flera kohortstudier har gruppen utvärderat konsekvenserna av en loopileostomi och en randomiserad skandinavisk studie kommer att belysa möjligheterna till att lägga ner stomin tidigt postoperativt. Målet är att minska totala antalet komplikationer i samband med kirurgin och det postoperativa förloppet.
 2. Komplikationer vid tjocktarmsstomier - Stoma-Const
  En permanent eller tillfällig tjocktarmsstomi kan bli nödvändig för patienter med tjock- och ändtarmscancer. En välfungerande kolostomi behöver inte påverka patienternas livskvalitet negativt, men komplikationsfrekvensen är avsevärd. En vanlig (20-70%) komplikation är stomibråck. I en randomiserad skandinavisk studie studerars stomikonstruktion. Gruppen utför också en kohortstudie för att utvärdera hur en kolostomi ska konstrueras för att minimera stomirelaterade komplikationer. Målet är att konstruera den perfekta stomin för varje enskild patient.
 3. Livskvalitet vid tjock- och ändtarmcancer - QoLiRECT och QoLiCOL
  Efter behandling för tjock- och ändtarmscancer finns en risk för påverkad tarm-, urin och sexuell funktion. Detta kan bero på tilläggsbehandlingar, kirurgiska rekonstruktioner eller extensiv kirurgi. Vissa studier talar för att tarmkontinuitet är bättre än en permanent stomi medan andra pekar på motsatsen. Två stora longitudinella kohortstudier undersöker patienternas livskvalitet vid diagnos och under 3-5 år efter diagnos. Syftet är att identifiera förbättringsområden samt belysa patienternas situation.
 4. Livskvalitet vid analcancer - ANCA
  Analcancer behandlas ofta med strålning och cellgifter i kombination. Ibland behövs kirurgi pga uteblivet svar eller återfall. Livskvalitet studeras hos denna patientgrupp med syftet att hitta förbättringsmöjligheter i vården och omhändertagandet.
 5. Säkerhet och kvalitet på operation
  Säkerhetsklimatet och arbetsmiljön i stort på operationsavdelningen är av yttersta vikt för att göra det bästa för patienten. Gruppen studerar hur arbetsmiljö och säkerhet på operationsavdelningen med målet att förbättra teamarbetet och därmed också förbättra våra kirurgiska resultat.
 6. Watch and wait
  Syftet är att studera om man vid ändtarmscancer efter långtids strål- och cellgiftsbehandling kan undvika operation då tumören till synes helt gått tillbaka. Patienterna följs med täta kontroller i tio år, samt svarar på frågeformulär. Vi bedriver även projekt med mer molekylärbiologiskt fokus där vi försöker förstå mekanismerna kring tumörens svar på strålning.
 7. SMOP
  En randomiserad studie där vi utvärderar effekten av deltagande i ett internetforum hos patienter drabbade av kolorektalcancer. Målvariabeln är livskvalitet och "self-empowerment".
   

Medarbetare i projekten

Anette Engström
Anette Wedin
Carina Rosander
Carolina Ehrencrona
David Bock
Elisabeth González
Eva Haglind
Ingrid Höglund-Karlsson
Jane Heath
Mattias Block

Pågående doktorandprojekt:

Huvudhandledare:
Anna Axelsson
Aron Onerup
Josefin Petersson
Sophia Waldenstedt
Sofia Erestam
Sofie Walming

Biträdande handledare:
Victoria Johansson, Högskolan Väst
Stina Öberg, Köpenhamn Universitet
Azar Sadat Rezapour Javareshk, Institutionen för Biomedicin

Några samarbetspartners
Ulf Yrlid, Institutionen för biomedicin, GU
Martin Gellerstedt, Högskolan Väst
Peter Falk, Institutionen för kliniska Vetenskaper, GU
Jacob Rosenberg, Herlevs Universitetssjukhus, Köpenhamn, Danmark

Några finansiärer av projekten
ALF
FoU Västra Götaland
Göteborgs Läkaresällskap
Cancerfonden
Svenska Läkaresällskapet
HTA-anslag
Vetenskapsrådet

Websida
Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG, a network of colorectal surgeons with academic interest from six Swedish and four Danish hospitals www.ssorg.net 
https://surgery.gu.se/Forskargrupper/ssorg

orcid.org/0000-0001-9966-4904

Senaste publikationer

Quality of life in patients treated for anal carcinoma-a systematic literature review
Anton Sterner, Kristoffer Derwinger, C. Staff, Hanna Nilsson, Eva Angenete
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Functional outcomes from a randomized trial of early closure of temporary ileostomy after rectal excision for cancer.
C Keane, Jennifer Park, S Öberg, A Wedin, David Bock et al.
The British journal of surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Bowel Obstruction and Ventral Hernia After Laparoscopic Versus Open Surgery for Rectal Cancer in A Randomized Trial (COLOR II).
Josefin Petersson, Thomas W Koedam, H Jaap Bonjer, John Andersson, Eva Angenete et al.
Annals of surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Health Economic Analysis of Open and Robot-assisted Laparoscopic Surgery for Prostate Cancer Within the Prospective Multicentre LAPPRO Trial
A. Forsmark, Jacob Gehrman, Eva Angenete, A. Bjartell, I. Bjorholt et al.
European Urology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The type of stoma mattersmorbidity in patients with obstructing colorectal cancer
Adiela Correa-Marinez, J. Grenabo, David Bock, Anette Wedin, Eva Angenete
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Complications and Morbidity associated with Loop Ileostomies in Patients with Ulcerative Colitis.
Jennifer Park, Bodil Gessler, Mattias Block, Eva Angenete
Scandinavian journal of surgery : SJS : official organ for the Finnish Surgical Society and the Scandinavian Surgical Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Prognostic factors for return to work and work disability among colorectal cancer survivors; A systematic review
C. M. den Bakker, J. R. Anema, Agnm Zaman, H. C. W. de Vet, L. Sharp et al.
PLoS ONE, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 75

2019

Quality of life in patients treated for anal carcinoma-a systematic literature review
Anton Sterner, Kristoffer Derwinger, C. Staff, Hanna Nilsson, Eva Angenete
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Functional outcomes from a randomized trial of early closure of temporary ileostomy after rectal excision for cancer.
C Keane, Jennifer Park, S Öberg, A Wedin, David Bock et al.
The British journal of surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Bowel Obstruction and Ventral Hernia After Laparoscopic Versus Open Surgery for Rectal Cancer in A Randomized Trial (COLOR II).
Josefin Petersson, Thomas W Koedam, H Jaap Bonjer, John Andersson, Eva Angenete et al.
Annals of surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Health Economic Analysis of Open and Robot-assisted Laparoscopic Surgery for Prostate Cancer Within the Prospective Multicentre LAPPRO Trial
A. Forsmark, Jacob Gehrman, Eva Angenete, A. Bjartell, I. Bjorholt et al.
European Urology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The type of stoma mattersmorbidity in patients with obstructing colorectal cancer
Adiela Correa-Marinez, J. Grenabo, David Bock, Anette Wedin, Eva Angenete
International Journal of Colorectal Disease, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Complications and Morbidity associated with Loop Ileostomies in Patients with Ulcerative Colitis.
Jennifer Park, Bodil Gessler, Mattias Block, Eva Angenete
Scandinavian journal of surgery : SJS : official organ for the Finnish Surgical Society and the Scandinavian Surgical Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Prognostic factors for return to work and work disability among colorectal cancer survivors; A systematic review
C. M. den Bakker, J. R. Anema, Agnm Zaman, H. C. W. de Vet, L. Sharp et al.
PLoS ONE, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 75

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2013-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?