Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Eva Haglind

Professor emerita

Eva Haglind
Professor emerita
eva.haglind@vgregion.se

Besöksadress: SSORG, Kirurgi, Journalvägen 14a, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra , 416 85 Göteborg


Avd för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Besöksadress: Blå stråket 5, vån 3 SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg

Om Eva Haglind

Tidigare adjungerad professor i kirurgi


Forskningsområden: Minimalinvasiv kirurgisk behandling. Effekter, mekanismer, livskvalitet och hälsoekonomi.
Kliniskt arbetade Eva Haglind som kolorektalkirurg, efter pensionering med öppenvård.
Forskningsmiljö
Eva Haglind var medgrundare av ett skandinaviskt forskarnätverk som först samarbetade i en uppmärksammad internationell studie (COLOR II). Forskarnätverket SSORG - The Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (www.ssorg.net) har samarbetat sedan 2009 och har drivit/er en rad studier, såväl randomiserade, kontrollerade kliniska studier som prospektiva cohortstudier. Viktiga målsättningar är kort inklusionstid, väl inarbetade rutiner och hög vetenskaplig kvalitet. Inom multicenterstudien LAPPRO bedrivs samarbete med forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet .
Bakgrund
Tjock- och ändtarmscancer respektive prostatacancer är två av de tre vanligaste tumörformerna i vårt land. I studier av laparoskopisk (COLOR; COLOR II) resp. robotassisterad laparoskopisk teknik (LAPPRO) vid operation har hittills visat att tekniken är säker. Utvärderingen av en specifik variant av laparoskopisk teknik med buksköljning vid perforerad divertikulit (DILALA) visade mindre behov av ytterligare operationer, men verkningsmekanismerna är inte klarlagda. På senare tid har betydelsen av fysisk träning i samband med operation aktualiserats. I kartläggningsstudier har vi sett tecken som tyder på att vältränade patienter påverkas av operationen i mindre utsträckning.
Några pågående projekt
1. LAPPRO. En jämförande, kontrollerad studie av robotassisterad laparoskopisk operation av prostatacancer. Svensk studie med inklusion (2008-2011) av 4003 patienter vid 14 urologkliniker, där sju använde robot och sju opererade öppet. Ett år efter operationen förelåg ingen påvisbar skillnad i inkontinens mellan metoderna, medan erektil funkiton var signifikant bättre efter robotoperation. Uppföljningen fortsätter, för närvarande med frågeformulär 12 år efter indexoperationen. Studien har inneburit ökad förståelse för patienternas situation ur en rad aspekter och är med sin långa uppföljning viktig då prostatacancer har ett annat överlevnadsmönster jämfört med många andra cancerformer.
2. Förbättrad behandling av perforerad divertikulit.
Perforation av en tjocktarmsdivertikel är allvarligt men drabbar en liten andel av individer med divertiklar. För vissa utvecklas en varig peritonit, vilket traditionellt behandlats genom det drabbade tarmavsnittet opereras bort och en stomi läggs fram. Laparoskopisk lavage har studerats i flera randomiserade studier, varav DILALA genomfördes inom SSORG. Metodens verkningsmekanismer är inte klarlagda. I modell studeras nu verkningsmekanismerna och i en kopplad patientstudie kartläggs bl.a. immunologisk påverkan. Syftet är ökad kunskap om perforerad divertikulit som sådan och om verkningsmekanismer och därmed möjlighet till förbättring av behandlingen.
3. Populationsbaserad studie patienter med perforerad opererad divertikulit, LapLAV.
Perforerad divertikulit med peritonit kräver akut operation. Vi fann i DILALA att laparoskopisk lavage vid detta tillstånd var en säker och skonsam behandlingsmetod. DILALA liksom ytterligare två randomiserade studier hade alla begränsad gruppstorleken och det finns risk att sällsynta komplikationer inte påvisats. I en nationell populationsstudie (2016-2018) studeras implementering, kliniskt utfall och funktionellt resultat efter laparoskopiskt lavage respektive tarmresektion.
4. PhysSURG – effekter av fysisk aktivitet i samband med kirurgi
Tre randomiserade studier vid olika typer av planerade operationer (bröstcancer, tarmcancer, obesitas) med intervention i form av hembaserad konditionsträning har genomförts. Uppföljning och analyser pågår.
Medarbetare i projekten
Annelie Olofsson
Anette Engström
Anette Wedin
Carolina Ehrencrona
David Bock
Eva Angenete
Ingrid Höglund-Karlsson
Jennifer Park
Mattias Block
Pågående doktorandprojekt, Biträdande handledare
Andreas Samuelsson
David Wallin
Daniel Rydbeck
Jenny Heiman
Sophia Waldenstedt
Sofia Erestam
Andra samarbetspartners
Anders Bjartell, Lunds universitet
Anna Lantz, Karolinska Institutet, Solna
Dan Sjoberg, Memorial Sloane Kettering Cancer Centre, New York, USA
Gunnar Steineck, Sahlgrenska akademin
Jacob Rosenberg, Herlevs Universitetssjukhus, Köpenhamn, Danmark
Jonas Hugosson, Sahlgrenska akademin
Lena Öhman, Sahlgrenska akademin
Maria Magnusson, Sahlgrenska akademin
Finansiering
ALF
Göteborgs Läkaresällskap
Cancerfonden
Mary von Sydows stiftelse

Webbsida
Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG, a network of colorectal surgeons with academic interest from six Swedish and four Danish hospitals www.ssorg.net
https://surgery.gu.se/Forskargrupper/ssorg
 

Senaste publikationer

Oncological Outcomes After Anastomotic Leakage After Surgery for Colon or Rectal Cancer: Increased Risk of Local Recurrence
Thomas W A Koedam, Boukje T Bootsma, Charlotte L Deijen, Tim Fan De Brug, Geert Kazemier et al.
National Center for Biotechnology information, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Methods of Colostomy Construction: No Effect on Parastomal Hernia Rate: Results From Stoma-const-A Randomized Controlled Trial
Adiela Correa-Marinez, David Bock, Sofia Erestam, Anette Engström, Peter Kälebo et al.
National Center of Biotechnology Information, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Associations between intraoperative factors and surgeons' self-assessed operative satisfaction.
Sofia Erestam, David Bock, Annette Erichsen Andersson, Anders Bjartell, Stefan Carlsson et al.
Surgical endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Hospital readmissions after limited vs. extended lymph node dissection during open and robot-assisted radical prostatectomy
Stavros I. Tyritzis, Ulrica Wilderäng, Αnna Wallerstedt Lantz, Gunnar Steineck, Jonas Hugosson et al.
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Cost analysis in a randomized trial of early closure of a temporary ileostomy after rectal resection for cancer (EASY trial).
Jennifer Park, Eva Angenete, David Bock, Adiela Correa-Marinez, Anne K. Danielsen et al.
Surgical endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Cost-effectiveness analysis of laparoscopic and open surgery in routine Swedish care for colorectal cancer
Jacob Gehrman, Eva Angenete, Ingela Björholt, E. Lesén, Eva Haglind
Surgical Endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Quality of Life After Open Radical Prostatectomy Compared with Robot-assisted Radical Prostatectomy.
Anna Wallerstedt, Tommy Nyberg, Stefan Carlsson, Thordis Thorsteinsdottir, Johan Stranne et al.
European urology focus, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 101

2020

Oncological Outcomes After Anastomotic Leakage After Surgery for Colon or Rectal Cancer: Increased Risk of Local Recurrence
Thomas W A Koedam, Boukje T Bootsma, Charlotte L Deijen, Tim Fan De Brug, Geert Kazemier et al.
National Center for Biotechnology information, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Methods of Colostomy Construction: No Effect on Parastomal Hernia Rate: Results From Stoma-const-A Randomized Controlled Trial
Adiela Correa-Marinez, David Bock, Sofia Erestam, Anette Engström, Peter Kälebo et al.
National Center of Biotechnology Information, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Associations between intraoperative factors and surgeons' self-assessed operative satisfaction.
Sofia Erestam, David Bock, Annette Erichsen Andersson, Anders Bjartell, Stefan Carlsson et al.
Surgical endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Hospital readmissions after limited vs. extended lymph node dissection during open and robot-assisted radical prostatectomy
Stavros I. Tyritzis, Ulrica Wilderäng, Αnna Wallerstedt Lantz, Gunnar Steineck, Jonas Hugosson et al.
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2019

Cost analysis in a randomized trial of early closure of a temporary ileostomy after rectal resection for cancer (EASY trial).
Jennifer Park, Eva Angenete, David Bock, Adiela Correa-Marinez, Anne K. Danielsen et al.
Surgical endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Cost-effectiveness analysis of laparoscopic and open surgery in routine Swedish care for colorectal cancer
Jacob Gehrman, Eva Angenete, Ingela Björholt, E. Lesén, Eva Haglind
Surgical Endoscopy, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Quality of Life After Open Radical Prostatectomy Compared with Robot-assisted Radical Prostatectomy.
Anna Wallerstedt, Tommy Nyberg, Stefan Carlsson, Thordis Thorsteinsdottir, Johan Stranne et al.
European urology focus, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 101

Sidansvarig: Susanne Lj Westergren|Sidan uppdaterades: 2013-10-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?